Zmiany w cenniku połączeń międzynarodowych i dodatkowych

Firma MARSOFTnet z siedzibą w Świdniku, ul. Głogowa 2A informuje, że od dnia 10 grudnia 2015 r. wejdzie w życie nowy cennik połączeń międzynarodowych i dodatkowych.

Zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym Art. 61Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Operator podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian.

W przypadku braku ich akceptacji, Abonent ma możliwość wypowiedzenia umowy do dnia 9 grudnia 2015 r.

Dodatkowo informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie miesięczny (kalendarzowy) okres rozliczeniowy. W związku tym faktury będą wystawiane 1 dnia każdego miesiąca, z terminem płatności do 10-go.