Zamówienie usługi

Dane adresowe:

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres instalacji (wymagane):

Adres email (wymagane):

Numer telefonu (wymagane):

Rodzaj umowy:

 Firma Osoba prywatna

 

Informacje dotyczące usług:

Rodzaj zamawianych usług:

 Telewizja Internet Telefon

Zmiana operatora:

 Tak Nie

 

Informacje dodatkowe:

Proponowana data instalacji:

Format daty: rrrr-mm-dd (rok-miesiąc-dzień)

Uwagi dotyczące instalacji, usługi:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach otrzymywania odpowiedzi na zadawane pytania i przedstawienia oferty handlowej, w tym przesyłania wszystkich dokumentów drogą elektroniczną.

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest MARSOFTnet B2B Eco Trade Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Świdniku, ul. Głogowa 2A.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem MARSOFTnet B2B Eco Trade Sp. z o.o. Sp.k., ul. Głogowa 2A z siedzibą w 21-040 Świdnik; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub po przez Biuro Obsługi Klienta Administratora; a także za pomocą adresu mailowego bok@marsoft.pl.