Internet – Usługi dodatkowe

Cennik usług administracyjnych i technicznych świadczonych przez MARSOFTnet

Każdy z cenników wymienionych poniżej stanowi niezależny cennik w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.04.171.1800 ze zmianami).

1. Usługi dodatkowe administracyjne Opłaty/koszt
Nazwa Usługi
1.1    Zmiana danych Abonenta  0,00 zł
1.2    Publiczny Adres IP  0,00 zł
1.3    Zmiana adresu IP na życzenie Abonenta 50,00 zł
1.4    Dołączenie kolejnego adresu IP do obowiązującej umowy 10,00 zł
1.5    Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz innego Abonenta 30,00 zł
1.6    Zmiana ilości osób stanowiących Abonenta (rozszerzenie lub ograniczenie ilości osób stanowiących Abonenta) 30,00 zł
1.7    Wznowienie Usługi po uprzednim odłączeniu z powodu nieuregulowania należnych opłat lub nieprzestrzegania regulaminu Operatora 50,00 zł
1.8    Zawieszenie usługi na życzenie Abonenta (maksymalny okres zawieszenia na czas 12 m-cy przy umowie na czas nieokreślony) 30,00 zł
1.9    Odwieszenie Usługi na życzenie Abonenta 30,00 zł
1.10  Zmiana pakietu Usługi na wyższy (o wyższej cenie abonamentowej)  0,00 zł
1.11  Zmiana pakietu Usługi na niższy (niższa cena abonamentowa przy umowie na czas nieokreślony)  0,00 zł
1.12  Zmiana numeru telefonicznego 35,00 zł
1.13  Szczegółowy wykaz połączeń telefonicznych w postaci wydruku (opłata za 1 wykaz)  3,00 zł
1.14  Wysłanie duplikatu faktury bądź rachunku  5,00 zł
1.15  Listowane powiadomienie Abonenta o zaległościach 20,00 zł
1.16  Książeczka Opłat Abonamentowych  2,50 zł
1.17  Jednorazowe potwierdzenie wpłaty (bez książeczki)  2,00 zł
2. Usługi dodatkowe serwisowe Opłaty/koszt
Nazwa Usługi
2.1 Przeniesienie Przyłącza abonenckiego (jest instalacja w lokalu= 30,00 zł
2.2 Naprawa przyłącza Abonenckiego w lokalu Abonenta – Przeniesienie przyłącza (brak instalacji w lokalu): wymiana końcówki Rj-45, wymiana kabla z końcówkami, pełna wymiana instalacji w lokalu 3,50 zł metr + 50,00 zł
2.3 Dodatkowe Usługi serwisowe (zakres prac: ponowna konfiguracja urządzenia Abonenckiego, konfiguracja sieci, zarobienie końców RJ-45 i inne) 50,00 zł
2.4 Demontaż i odbiór zestawu nadawczo-odbiorczego 50,00 zł
2.5 Nieuzasadnione wezwanie Serwisanta 50,00 zł
2.6 Wymiana sprzętu uszkodzonego z przyczyn wynikających z nieprawidłowego użytkowania: zestaw nadawczo-odbiorczy, bramka Voip, Set Top Box 300,00 zł
2.7 Wymiana urządzenia nadawczo-odbiorczego 5 GHz 300,00 zł
3. Kary Umowne Opłaty/koszt
Nazwa Usługi
3.1 Kara Umowna za niezwrócenie lub zwrócenie uszkodzonego sprzętu: zestaw nadawczo-odbiorczy, Set Top Box (wraz z zasilaczem, pilotem i oryginalnym opakowaniem), Bramka Voip (wraz z zasilaczem i oryginalnym opakowaniem) 799,00 zł
3.2 Kara Umowna za zwrócenie niekompletnych zestawów: Set Top Box – brak pilota, oryginalnego opakowania, zasilacza (opłata za każdą rzecz z osobna), Bramka Voip – brak zasilacza, oryginalnego opakowania (opłata za każdą rzecz z osobna) od 20,00 zł do 799,00 zł
3.3 Kara umowna za nieuprawnione korzystanie z Usługi / Udostępnianie Usługi po za lokal / Udostępnianie Usługi osobom trzecim / Odsprzedawanie Usługi 4000,00 zł