Zamówienie usługi

Dane adresowe:

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres instalacji (wymagane):

Adres email (wymagane):

Numer telefonu (wymagane):

Rodzaj umowy:

 Firma Osoba prywatna

 

Informacje dotyczące usług:

Rodzaj zamawianych usług:

 Telewizja Internet Telefon

Zmiana operatora:

 Tak Nie

 

Informacje dodatkowe:

Proponowana data instalacji:

Format daty: rrrr-mm-dd (rok-miesiąc-dzień)

Uwagi dotyczące instalacji, usługi:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach otrzymywania odpowiedzi na zadawane pytania i przedstawienia oferty handlowej, w tym przesyłania wszystkich dokumentów drogą elektroniczną.

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych na formularzu jest MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku przy ul. Głogowa 2A. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania i przedstawienia oferty handlowej, w tym za pomocą poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.