Dla inwestorów

MARSOFT S.A. jest prężnie rozwijającą się firma telekomunikacyjną działającą od 2005 roku.

Tworzą ją zdolni i kreatywni ludzie. W swojej działalności kierujemy się profesjonalizmem, a także niekonwencjonalnym podejściem do problemów i zadań stawianych przed nami. Jesteśmy przekonani, że nasza firma jest w stanie zapewnić, każdemu klientowi kompleksową realizację powierzonych zadań. Utrzymujemy stałą współpracę z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z branży telekomunikacyjnej i informatycznej.

Głównym profilem naszej działalności jest świadczenie usług telekomunikacyjnych, jak również dostarczanie usług multimedialnych dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Sieć firmy MARSOFT w przeważającej części zbudowana jest w technologii światłowodowej oraz kablowej. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom obecnych, jak i przyszłych naszych Klientów, wybudowaliśmy największą w Świdniku sieć światłowodową, obejmującą swym zasięgiem całe miasto. Obecnie prowadzone są prace przyłączeniowe bloków nowo budowanych. Jesteśmy wiodącym liderem na rynku usług telekomunikacyjnych w powiecie świdnickim. Oferujemy dostęp do sieci Internet o przepływności od 1024kbps do 100Mb, w konkurencyjnych cenach.

Projekt ten umożliwia świadczenie Państwu usług na najwyższym światowym poziomie, a reżim technologiczny stosowany przy budowie szkieletu zapewnia niespotykaną dotąd na rynku lokalnym dostępność oraz bezawaryjność sieci. Jest to rozwiązanie, które zapewnia firmie MARSOFT znacząca przewagę infrastrukturalna nad konkurentami i powoduje znaczący wzrost zadowolenia naszych użytkowników.

Łącza szerokopasmowe w technologii światłowodowej o bardzo wysokiej przepustowości dostarczane są do nas przez niezależnych operatorów, co daje dodatkowe bezpieczeństwo ciągłego działania sieci.

Jednocześnie oferujemy szereg innych usług związanych z komputerami oraz Internetem:

 • projektowanie i budowa sieci oraz systemów informatycznych
 • projektowanie i wdrażanie technologii VPN (łączenie oddziałów firm)
 • telefonia cyfrowa
 • projektowanie i budowa systemów HOT-SPOT
 • projektowanie i wykonywanie serwisów WWW, serwery pocztowe
 • projektowanie i wykonywanie prezentacji multimedialnych
 • hosting portali oraz stron WWW
 • instalacja oprogramowania oraz usług na serwerach Linux i FreeBSD
 • projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych
 • spawanie i pomiary traktów światłowodowych

Dbamy o to, aby nasze multimedia oraz usługi, przy najwyższej jakości i wysokich walorach użytkowych, były adresowane do jak najszerszego grona odbiorców, a jednocześnie charakteryzowały się ceną dostępną dla każdego.

Działamy profesjonalnie, szybko i terminowo!

 

Struktura akcjonariatu:

akcjonariat-marsoft-s-a

 

Władze spółki

Skład Zarządu MARSOFT S .A.
Marek Pawluczuk Prezes Zarządu
Skład Rady Nadzorczej MARSOFT S .A.
Anna Pawluczuk Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Obara Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Pawluczuk
Członek Rady Nadzorczej
Aleksandra Malarczyk-Obara
Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Szewczyk
Członek Rady Nadzorczej

 

Aktualności: 12.07.2019

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 sierpnia 2019 roku.

Zarząd spółki MARSOFT S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. art. 398 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 21 sierpnia 2019 roku, na godzinę 16:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki – Świdnik, ul. Głogowa 2A.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 sierpnia 2019 roku.

Załączniki:

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywanie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Aktualności: 31.05.2019 r

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 roku.

Zarząd spółki MARSOFT S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 397, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 – 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godzinę 16:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki – Świdnik, ul. Głogowa 2A.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywanie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Marek Pawluczuk – Prezes Zarządu

 

Aktualności: 16.05.2018 r.

Ogłoszenie zmian w porządku obrad na ZWZA MARSOFT S.A. w dniu 7 czerwca 2018r. Marsoft Spółka Akcyjna.

W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 r., złożonego w trybie art. 401 § 1 KSH, Zarząd MARSOFT S.A. informuje iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zmieniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza.

W załączeniu Emitent przekazuje Ogłoszenie Zarządu o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierające ujednolicony porządek obrad, uwzględniający powyższą zmianę jak i projekt nowej uchwały.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Marek Pawluczuk – Prezes Zarządu

Załączniki:

 

Aktualności: 10.05.2018 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 czerwca 2018 roku.

Zarząd spółki MARSOFT S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 397, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 – 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 7 czerwca 2018 roku, na godzinę 16:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki – Świdnik, ul. Głogowa 2A.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywanie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Marek Pawluczuk – Prezes Zarządu

 

Raporty EBI – na NewConnect

Zapoznaj się ze wcześniejszymi raportami bieżącymi, okresowymi, rocznymi oraz uchwałami firmy MARSOFT S.A.

Aktualny kurs akcji – MARSOFT S.A.