Dla inwestorów

MARSOFT S.A. jest prężnie rozwijającą się firma telekomunikacyjną działającą od 2005 roku.

Tworzą ją zdolni i kreatywni ludzie. W swojej działalności kierujemy się profesjonalizmem, a także niekonwencjonalnym podejściem do problemów i zadań stawianych przed nami. Jesteśmy przekonani, że nasza firma jest w stanie zapewnić, każdemu klientowi kompleksową realizację powierzonych zadań. Utrzymujemy stałą współpracę z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z branży telekomunikacyjnej i informatycznej.

Głównym profilem naszej działalności jest świadczenie usług telekomunikacyjnych, jak również dostarczanie usług multimedialnych dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Sieć firmy MARSOFT w przeważającej części zbudowana jest w technologii światłowodowej oraz kablowej. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom obecnych, jak i przyszłych naszych Klientów, wybudowaliśmy największą w Świdniku sieć światłowodową, obejmującą swym zasięgiem całe miasto. Obecnie prowadzone są prace przyłączeniowe bloków nowo budowanych. Jesteśmy wiodącym liderem na rynku usług telekomunikacyjnych w powiecie świdnickim. Oferujemy dostęp do sieci Internet o przepływności od 1024kbps do 100Mb, w konkurencyjnych cenach.

Projekt ten umożliwia świadczenie Państwu usług na najwyższym światowym poziomie, a reżim technologiczny stosowany przy budowie szkieletu zapewnia niespotykaną dotąd na rynku lokalnym dostępność oraz bezawaryjność sieci. Jest to rozwiązanie, które zapewnia firmie MARSOFT znacząca przewagę infrastrukturalna nad konkurentami i powoduje znaczący wzrost zadowolenia naszych użytkowników.

Łącza szerokopasmowe w technologii światłowodowej o bardzo wysokiej przepustowości dostarczane są do nas przez niezależnych operatorów, co daje dodatkowe bezpieczeństwo ciągłego działania sieci.

Jednocześnie oferujemy szereg innych usług związanych z komputerami oraz Internetem:

 • projektowanie i budowa sieci oraz systemów informatycznych
 • projektowanie i wdrażanie technologii VPN (łączenie oddziałów firm)
 • telefonia cyfrowa
 • projektowanie i budowa systemów HOT-SPOT
 • projektowanie i wykonywanie serwisów WWW, serwery pocztowe
 • projektowanie i wykonywanie prezentacji multimedialnych
 • hosting portali oraz stron WWW
 • instalacja oprogramowania oraz usług na serwerach Linux i FreeBSD
 • projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych
 • spawanie i pomiary traktów światłowodowych

Dbamy o to, aby nasze multimedia oraz usługi, przy najwyższej jakości i wysokich walorach użytkowych, były adresowane do jak najszerszego grona odbiorców, a jednocześnie charakteryzowały się ceną dostępną dla każdego.

Działamy profesjonalnie, szybko i terminowo!

 

Struktura akcjonariatu:

akcjonariat-marsoft-s-a

 

Władze spółki

Skład Zarządu MARSOFT S .A.
Marek Pawluczuk Prezes Zarządu
Skład Rady Nadzorczej MARSOFT S .A.
Anna Pawluczuk Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Obara Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Pawluczuk
Członek Rady Nadzorczej
Aleksandra Malarczyk-Obara
Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Szewczyk
Członek Rady Nadzorczej

 

Aktualności: 16.05.2018 r.

Ogłoszenie zmian w porządku obrad na ZWZA MARSOFT S.A. w dniu 7 czerwca 2018r. Marsoft Spółka Akcyjna.

W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 r., złożonego w trybie art. 401 § 1 KSH, Zarząd MARSOFT S.A. informuje iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zmieniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza.

W załączeniu Emitent przekazuje Ogłoszenie Zarządu o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierające ujednolicony porządek obrad, uwzględniający powyższą zmianę jak i projekt nowej uchwały.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Marek Pawluczuk – Prezes Zarządu

Załączniki:

 

Aktualności: 10.05.2018 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 czerwca 2018 roku.

Zarząd spółki MARSOFT S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 397, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 – 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 7 czerwca 2018 roku, na godzinę 16:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki – Świdnik, ul. Głogowa 2A.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywanie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Marek Pawluczuk – Prezes Zarządu

 

Raporty EBI – na NewConnect

Zapoznaj się ze wcześniejszymi raportami bieżącymi, okresowymi, rocznymi oraz uchwałami firmy MARSOFT S.A.

Aktualny kurs akcji – MARSOFT S.A.