Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki MARSOFT S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 397, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 – 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 17 czerwca 2016 roku, na godzinę 16:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne …